Legnica w objęciach Marsa. Wojsko w życiu miasta do 1914 r.

03.10.2021 - "Legnica w objęciach Marsa. Wojsko w życiu miasta do 1914 r.", prowadzący: Konrad Byś.


Tym razem Konrad Byś, kierownik Działu Historii, zabierze nas na wycieczkę o tematyce militarnej - „Legnica w objęciach Marsa. Wojsko w życiu miasta do 1914 r.” Podczas niej poznamy Legnicę jako miasto koszar, którym przez długi czas była. Świadczą o tym pozostałe po tamtym czasie zabudowania, w których dziś mieszczą się m.in. szkoły czy służą jako obiekty mieszkalne. Jakie jeszcze pamiątki pozostały po żołnierzach? Jak ich obecność wpłynęła na życie miasta? Dlaczego to akurat Legnica była w dużym stopniu militarnym miastem? Wiele historii na ten temat poznamy oglądając kolejny filmowy spacer historyczny.