Opłata za uczestnictwo w spotkaniach dla dorosłych wliczona jest w  cenę biletu.

Tematy spotkań oraz ich terminy prosimy uzgadniać telefonicznie
z Działem Naukowo-Oświatowym

tel. 76 862 49 49, 608 628 961

 • Górnictwo Miedzi na terenie Dolnego Śląska
  Badania archeologiczne i ich wyniki.
 • Epoka brązu na ziemiach polskich
  Wybrane problemy - wykład i prezentacja multimedialna.
 • Akademia Rycerska w Legnicy dawniej i dziś
  Barokowy gmach Akademii Rycerskiej, elitarnej szkoły dla młodzieży szlacheckiej z XVIII w. to jeden najważniejszych punktów na mapie zabytków Legnicy. Uczestnicy lekcji dowiedzą się więcej o epoce, w której powstała oraz jaką rolę spełniała przez trzy wieki swojego istnienia.
 • Kody w sztuce
  Opowieść o malarstwie i jego ukrytej treści na podstawie dzieł: Sąd Ostateczny Hansa Memlinga oraz Mona Lisy Leonarda da Vinci.
 • Zaginione skarby II wojny światowej
  Opowieść o burzliwych losach cennych dzieł sztuki zagrabionych w czasie ostatniej wojny, historia ich odzyskiwania i przywracania narodom.