Legnicka Książka RokuIdeą przedsięwzięcia jest promocja szeroko pojętych „wydawnictw legnickich”, publiczne przedstawienie najwartościowszych książek, które ukazały się w danym roku. Informacje o ukazujących się książkach gromadzą organizatorzy – Legnicka Biblioteka Publiczna i Muzeum Miedzi w Legnicy. Oni też przedkładają je do wglądu, wraz z wykazem, Kapitule LKR. Ocenie poddawane są książki bądź związane treściowo z Legnicą, bądź napisane przez autora pochodzącego bądź mieszkającego w Legnicy, lub wydane w Legnicy.Kryteria doboru:

  • staranność edytorska: estetyka – szata graficzna,
  • staranność redakcyjna
  • atrakcyjność tematu
  • wartość poznawcza i wartość artystyczna
  • oryginalność
  • efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu
  • oddziaływanie na społeczność miasta, regionu, kraju.

Organizatorzy konkursu Legnicka Książka Roku – Muzeum Miedzi w Legnicy i Legnicka Biblioteka Publiczna informują, że w dniu  17.08.2021r. ., na posiedzeniu Kapituły zostało nominowanych 5 wydawnictw (spośród przedstawionych do wglądu 34 tytułów) do Tytułu Legnickiej Książki Roku 2020.Legnicka książka roku 2020

1. Piotr Ander „Mroczny rewers”
2. Rafał Collins „(Nie) odjazdowe życie braci Collins„
3. Grzegorz Niemyjski „Rzeźby, rysunki, instalacje: wybrane prace z lat 1999-2019 / z tekstem T. Mikołajczaka”
4. Artur Guzicki „Podróże Misia Wojtka”\
5. „Świat pod Kyczerą” pod redakcją Jerzego Starzyńskiegomroczny-rewers
bracia-collins
niemyjski
podroze-misia-wojtka
swiat-pod-kyczera

Tytuł Legnickiej Książki Roku dotychczas zdobyły następujące wydawnictwa:
Legnicka Książka Roku 2019

Legnicka Książka Roku 2019 –  Poniemieckie / Karolina Kuszyk (wyd. Czarne).

Legnicka Książka Roku 2018

Legnicka Książka Roku 2018 –  Walter Bayer (1883-1946): życie i twórczość: Leben und Werk / oprac. katalogu. G.Humeńczuk.- Legnica: Muzeum Miedzi

Legnicka Książka Roku 2017 – Kubasik Maria, Żak Marek: Legnica w 1956 roku. – Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna: Stowarzyszenie "Pamięć i Dialog", 2017.

Legnicka Książka Roku 2016 – Przemek Corso: Podziemne miasto. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum

Legnicka Książka Roku 2015 – Marcin Makuch: Sekrety Legnicy. Łódź: Księży Młyn

Legnicka Książka Roku 2014Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne. Pod redakcją Jana Harasimowicza. Dresden: Sandstein Verlag

Legnicka Książka Roku 2013 – Nowakowska Krystyna: Pawilon polski na Nowojorskiej Wystawie Światowej (1939-1940) i jego dalsze dzieje. – Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego

Legnicka Książka Roku 2012Satyrykon 35 lat (years) / oprac. E. Pietraszko. – Legnica: Legnickie Centrum Kultury; Fundacja Satyrykon, 2012. – 192 s.: il.

Legnicka Książka Roku 2011 – Kondusza Wojciech: Mała Moskwa. Wyd. 2 uzup. Legnica: Wydawnictwo Edytor

Legnicka Książka Roku 2010 – Atlas historyczny miast polskich. T.4.: Śląsk. Z. 9: Legnica. Redaktor tomu 4 prof. dr hab. Marta Młynarska Kaletynowa. Redaktorzy naukowi zeszytu Rafał Eysymontt i Mateusz Goliński. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.