Legnicki Spacer Historyczny

Historia obecnego placu Klasztornego i zabudowań szkolnych, w których dziś funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące, sięga średniowiecza.

W ciągu kilkuset lat w tej części miasta słychać było pobożne śpiewy mnichów i mniszek, jęki chorych i rannych, tajemne masońskie rytuały, krzyk wojskowej komendy, ściszone rozmowy zwiedzających muzealne sale i wreszcie gwar szkolnego życia. Kolejny spacer historyczny przybliży losy jednego z bardziej malowniczych, ale i zagadkowych miejsc Legnicy.

Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie Muzeum Miedzi w Legnicy (gmach główny, wejście od  ul. św. Jana) od wtorku, 17 października.Legnicki Spacer Historyczny