Muzealnik Marek Żak wyróżniony

Odznakę Zasłużony dla Legnicy otrzymał wczoraj (12.06) dr Marek Żak, kierownik Działu Historii Górnictwa i Hutnictwa Miedzi w legnickim muzeum. Jest on jednym z kilku legniczan wyróżnionych tą przyznawaną co roku przez radę miasta nagrodą. Uroczysta sesja Rady Miejskiej odbyła się w Akademii Rycerskiej.


Dr Marek Żak zapracował na to badając i popularyzując historię miasta i regionu. Obronił doktorat pod tytułem „Życie codzienne powojennej Legnicy w latach 1945-1948”. Jest autorem wielu artykułów zamieszczanych m.in. w legnickiej prasie, a także twórcą kilku prac monograficznych związanych z powojenną Legnicą, m.in. „Drudzy w mieście. Życie Polaków w powojennej Legnicy 1945-1948” (w druku). Jest też współautorem publikacji „Legnica w 1956 roku”, „Legnica na dawnych kartach pocztowych. Kolej”.
To spod jego pióra wyszła książka „Czerwony Młyn. Historie z powojennej Legnicy”, która w interesujący sposób przybliża pierwsze lata polskiej obecności w mieście, ludzi, którzy budowali Legnicę, problemy, z jakimi się mierzyli.

Muzealnik działa także w stowarzyszeniu „Pamięć i Dialog”, w którym odpowiada m.in. za redakcję rocznika „Legnicki Almanach”, publikacji, która od kilku lat opisuje zagadnienia historyczne dotyczące regionu legnickiego. Gratulujemy i podziwiamy za pracowitość!
Odznaka Zasłużony dla Legnicy to kolejne wyróżnienie ważne dla Muzeum Miedzi. W 2022 r. otrzymała ją sama instytucja, natomiast w 2021 r. Łucja Wojtasik-Seredyszyn, wieloletnia, dziś już emerytowana kierowniczka Działu Sztuki muzeum.Muzealnik Marek Żak wyróżniony

Muzealnik Marek Żak wyróżniony