Czy znasz miasto, w którym mieszkasz?

Pod takim tytułem - na zaproszenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Jordana - Muzeum Miedzi zrealizowało serię lekcji przybliżających bogatą historię Legnicy.

Wiemy, że historię każdego miasta najlepiej ilustrują zabytki architektury, w przypadku Legnicy jest to m.in. średniowieczny zamek Piastów, katedra, kościół Marii Panny, barokowe kościoły i Akademia Rycerska.

Wokół tych obiektów Tomasz Grabowski poprowadził zajęcia dla uczniów legnickich szkół podstawowych: SP 1, SP 6 i SP 19. Dodatkowo po każdej lekcji uczestnicy mieli okazję zwiedzić legnicki zamek oraz obejrzeć jedną z naszych najnowszych wystaw "W świecie magicznego realizmu". Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i tak liczne przybycie na te zajęcia.2
Czy znasz miasto, w którym mieszkasz? - lekcje muzealne
3
4
5
6
7
8
9