Legnica w objęciach Marsa. Wojsko w życiu miasta do 1914 r. - film

W dzisiejszym filmie „Legnica w objęciach Marsa. Wojsko w życiu miasta do 1914 r.” Konrad Byś, kierownik Działu Historii, zabierze nas na wycieczkę o tematyce militarnej. Podczas niej poznamy Legnicę jako miasto koszar, którym przez długi czas była. Świadczą o tym pozostałe po tamtym czasie zabudowania, w których dziś mieszczą się m.in. szkoły czy służą jako obiekty mieszkalne.

Jakie jeszcze pamiątki pozostały po żołnierzach? Jak ich obecność wpłynęła na życie miasta? Dlaczego to akurat Legnica była w dużym stopniu militarnym miastem? Wiele historii na ten temat poznamy oglądając kolejny filmowy spacer historyczny.

Wirtualne legnickie spacery historyczne zawsze o godz. 14 w niedziele: 4 lipca „Śladami małych i dużych legnickich biznesów”, 25 lipca „Cuda dzielnicy. Piękna historia Zakaczawia”, 29 sierpnia „Niekończący się karnawał. Fasady legnickich kamienic”, 3 października  „Legnica w objęciach Marsa. Wojsko w życiu miasta do 1914” i 31 października „Nie od razu zamek zbudowano. Grodziska w okolicach Legnicy”.

Więcej o wirtualnych legnickich spacerach historycznych [tutaj]


Legnica w objęciach Marsa. Wojsko w życiu miasta do 1914 r.