Rozstrzygnięcie konkursu na plakat o Władysławie Dybowskim

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat WŁADYSŁAW DYBOWSKI
17.05.1892-30.07.1947
LEGNICKI ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY

W dniach 2 marca – 14 czerwca 2017 r. Muzeum Miedzi w Legnicy organizowało konkurs na plakat „Władysław Dybowski 17.05.1892-30.07.1947. Legnicki Żołnierz Niezłomny”. Prace konkursowe przyjmowane były do dnia 31 maja 2017 r. Łącznie złożono 101 prac.

Dnia 9 czerwca 2017 r. Jury konkursu dokonało oceny nadesłanych projektów plakatów. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 6 projektów, spośród których wyłoniono prace nagrodzone oraz wyróżnione. Jury przyznało miejsca nagrodowe dla następujących autorów:

I miejsce:                    
Martyna Gomułka, Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu

II miejsce ex aequo:   
Joanna Zajdel, ZSO nr 2 im Jana Pawła II,  Gimnazjum nr 1
Mateusz Wojtyła, ZSO nr 2 im Jana Pawła II, Gimnazjum nr 1

III miejsce:                 
Ewelina Majda,  ZSO nr 2 im Jana Pawła II, Gimnazjum nr 1

Ponadto Jury przyznało wyróżnienia dla następujących autorów:

Oliwia Rybczyńska, Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy
Kacper Rosiński-Lis, Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu

Uroczyste ogłoszenie werdyktu oraz rozdanie nagród odbędą się podczas wernisażu wystawy monograficznej poświęconej Majorowi Władysławowi Dybowskiemu w Muzeum Miedzi dnia 14 września 2017r.