Wykład pt. "Ormianie w Polsce - ponad 600 lat historii"

28 czerwca (środa) w Akademii Rycerskiej gościł prof. dr hab. Krzysztof Stopka. Historyk, armenolog i dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w swoim wykładzie przybliżył słuchaczom dzieje polskich Ormian.

Wystąpienie poprzedził zarys burzliwej historii Armenii od czasów starożytnych po współczesność.

Zgromadzona publiczność miała również okazję dowiedzieć się o roli i znaczeniu diaspory ormiańskiej na terenie dawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej oraz jej wpływu na kształtowanie się kultury sarmackiej.

Wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Stopki był wydarzeniem towarzyszącym prezentowanej u nas wystawie krakowskiego Międzynarodowego Centrum Kultury  pt. "Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy".


Wykład pt.

Wykład pt.

Fot.D.Berdys