Wakacyjne przygody w legnickim Muzeum Miedzi

W Muzeum Miedzi, od wtorku do piątku, prowadzone są zajęcia podczas których dzieci szukają skarbów na wystawie „Szlachta na Śląsku”.

Bawimy się również  w projektowanie własnego herbu i własnego drzewa genealogicznego.
Zapraszamy także do muzealnej pracowni konserwatorskiej, gdzie można się dowiedzieć, w jaki sposób dawniej produkowano papier, jakie były jego rodzaje i czym się różnił od papieru współczesnego. W trakcie zajęć dzieci biorą również udział w powstawaniu papieru czerpanego.

Wszystkie zajęcia dostosowane są do różnych grup wiekowych.
Terminy zajęć można ustalić telefonicznie z Działem Naukowo - Oświatowym 76 86  249 49


Fot.D.Berdys