Legnicka Książka Roku 2019

Muzeum Miedzi w Legnicy i Legnicka Biblioteka Publiczna mają przyjemność poinformować, że finał konkursu „Legnicka Książka Roku 2019” pod patronatem Prezydenta Miasta Legnicy odbędzie się w dniu 23.09.2020 r. (środa) o godz. 19.00 w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. Podczas tej uroczystości zostaną wręczone nominacje oraz ogłoszona książka laureatka.


Ze względu na reżim sanitarny z powodu COVID-19 liczba gości została ograniczona – podczas uroczystości obecni będą organizatorzy, zaproszeni goście oraz autorzy nominowanych wydawnictw. W związku z tym postanowiono poprowadzić transmisję z uroczystości na żywo na kanałach internetowych organizatorów Konkursu oraz Urzędu Miasta. Dzięki relacji na żywo przekaz z tego wydarzenia dotrze do wszystkich osób zainteresowanych rozstrzygnięciem konkursu, którzy z ww. względów nie mogą brać udziału (godz. 18.40 - start transmisji na żywo).
Link do transmisji:
https://www.facebook.com/MiastoLegnica/live/

Ideą przedsięwzięcia jest promocja szeroko pojętych „wydawnictw legnickich”, publiczne przedstawienie najwartościowszych książek, które ukazały się w danym roku. Informacje o ukazujących się książkach gromadzą organizatorzy – Legnicka Biblioteka Publiczna i Muzeum Miedzi w Legnicy. Oni też przedkładają je do wglądu, wraz z wykazem, Kapitule LKR. Ocenie poddawane są książki związane treściowo z Legnicą, bądź napisane przez autora pochodzącego lub mieszkającego w Legnicy, bądź wydane w Legnicy.

Kapituła nominowała do Tytułu Legnicka Książka Roku 2019 następujące wydawnictwa:
1. Byś Konrad, Żak Marek: Zarys dziejów kolei w Legnicy.- Legnica: Muzeum Miedzi, 2019.- 208 s. : il.
2. Janowska Monika B.: Mało brakowało. – Radom: Wydawnictwo Lucky, 2019. – 496 s.
3. Kraska Zbigniew, Ratajczak Mirosław, Stasiak Janina: Tutor: Bronisław Chyła: malarz, mistrz, mentor.- Legnica : Galeria Sztuki, [2019].- 132 s. : il.
4. Kuszyk Karolina: Poniemieckie.- Wołowiec: Czarne, 2019.- 458 s.
5. Przygody skarpetek napisane przez dzieci z klasy 2b Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wł. Puchalskiego w Legnicy/ opieka B. Scharfenstein-Kapuścińska.- Legnica: [Szkoła Podstawowa nr 4], 2019.- [52] s. : il.
6. Zapomniane obrazy: Łemkowszczyzna w fotografiach Johna Masleya z lat 1923 i 1938 = The forgotten images…/ wybór i oprac. zdjęć, teksty wstępne i red. J. Starzyński.- Legnica : Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, [2019].- 174 s. : il.