Legnicka książka roku 2014

Katalog towarzyszący wystawie "Rycerze wolności. Strażnicy praw.  Szlachta na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych" został uznany za najciekawsze wydawnictwo minionego roku.


Wystawa  była prezentowana w legnickim Muzeum Miedzi od 23 maja do 11 listopada 2014r.
Katalog ten, pod redakcją prof. Jana Harasimowicza, to niezwykle cenne źródło odnośnie dziejów szlachty na Śląsku, wydawnictwo bogato ilustrowane,  zawiera ilustracje cennych sprzętów kościelnych, klejnotów, broni, rękopisów oraz mebli, portretów i strojów.

Z tego wyjątkowego wydawnictwa wyłania się obraz dziejów szlachty na przestrzeni minionych stuleci, obraz ich codziennego życia, działalności gospodarczej, służby na dworach książęcych, wojen, polowań; obraz życia na co dzień i od święta.

Katalog „Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne”  jest do nabycia w kasie legnickiego Muzeum Miedzi.

Uroczysty finał konkursu „Legnicka Książka Roku 2014” odbył się 30 stycznia br. podczas Koncertu Noworocznego.

Książka - laureatka otrzymała Honorowy Tytuł „Legnickiej Książki Roku 2014” i nagrodę – statuetkę wykonaną w pracowni szkła artystycznego Studio Borowski.

Kapituła z 29 wydawnictw nominowała do tytułu Legnickiej Książki Roku 2014 następujące wydawnictwa:

1. Kto siedzi na miedzi (-y). Pod redakcją Jerzego Starzyńskiego. Legnica: Legnickie Centrum Kultury
2. Skoczylas-Stadnik Barbara: Legnickie Pole. Klejnot sztuki baroku. Legnica:  Wydawnictwo Edytor
3. Wyszkowska-Zając Elżbieta: Walory przyrodnicze zabytkowego parku miejskiego w Legnicy = The naturalqualities of the historic city park In Legnica. Legnica: Studio KZS
4. Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy. Pod redakcją Justyny Baron, Tomasza Stolarczyka. Legnica-Wrocław, Muzeum Miedzi
5. Szlachta na Śląsku: średniowiecze i czasy nowożytne. Pod redakcją red. Jana Harasimowicza. Dresden : Sandstein Verlag