Promocja książki poświęconej osadzie w Grzybianch

W ubiegły piątek, 27 marca 2015 r. , w budynku Akademii Rycerskiej miała miejsce promocja najnowszej publikacji Muzeum Miedzi w Legnicy, poświęconej osadzie w Grzybianch.

Po Grzybianach i Kunicach to już trzecie spotkanie mające na celu zaprezentowanie szerszemu gronu odbiorców rezultat naszej muzealnej pracy.

Wydawnictwo stanowi rezultat projektu naukowego pn. Grzybiany. Osada nadjeziorna z epoki brązu i żelaza, prowadzonego w latach 2013-2014 przez nasze muzeum w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych. Środki finansowe zapewnione nam ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współpraca z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziałem Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Wychowanków tej krakowskiej uczelni pozwoliły na planowe i pełne opublikowanie niezwykle bogatego zbioru zabytków oraz uzyskanych przez trzy pokolenia archeologów wyników badań wykopaliskowych. Prace na osadzie z IX/VIII-V w. p. n.e. w Grzybianach prowadzono w latach 1959-1962, 1970-1973, 1977-1980, a także 2010-2011, jednak nigdy nie zostały one w pełni opublikowane.

Przeprowadzone w trakcie projektu ministerialnego analizy, uzupełnione opracowaniami materiałów archiwalnych, pozwoliły na zebranie danych na temat środowiska naturalnego, uściślenie wiadomości dotyczących chronologii stanowiska i faz jego zasiedlenia, szerszy opis działalności gospodarczej prowadzonej w obrębie osiedla.

W ręce Czytelników, nie tylko specjalistów, trafiła monografia jednego z najważniejszych stanowisk kultury pól popielnicowych okresu późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z terenu Dolnego Śląska. Wkrótce materiały te zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej w trybie online.


Promocja książki poświęconej osadzie w Grzybianch