"Tropami Jerzego Wilhelma - ostatniego z Piastów" - rozstrzygnięcie konkursu

Dnia 20 listopada 2015 roku w Muzeum Miedzi poznaliśmy laureatów Międzyszkolnego Konkursu na prezentację multimedialną „Tropami Jerzego Wilhelma – ostatniego z Piastów”, organizowanego przez Gimnazjum nr 5 im.

Jerzego Wilhelma oraz Muzeum Miedzi w Legnicy. Konkurs upamiętniał, przypadającą na 21 listopada, trzysta czterdziestą rocznicę śmierci ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Piastów. Wzięło w nim udział dziewiętnaście drużyn z legnickich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem uczestników było zaprezentowanie sylwetki Jerzego Wilhelma za pośrednictwem technik wizualnych i dźwiękowych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki oraz podziękowania od organizatorów. Jury pod przewodnictwem dyrektora Muzeum Miedzi Andrzeja Niedzielenki postanowiło przyznać nagrody następującym osobom.


W kategorii „Gimnazja”:
I miejsce –  Olga Starzyńska (Gimnazjum nr 10)
II miejsce – Michał Michaliszyn (Gimnazjum nr 1)
III miejsce – Aleksander Dul (Gimnazjum nr 9)
Wyróżnienie – Michał Wawrzków (Gimnazjum nr 4)

W kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne”:
I miejsce – Aleksandra Tokarska (II Liceum Ogólnokształcące)
II miejsce – Małgorzacie Lalewicz (I Liceum Ogólnokształcące)
III miejsce – Adrian Urbański (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących)

Po zakończeniu uroczystości uczestnicy konkursu wraz z gośćmi udali się do Mauzoleum Piastów w Kościele św. Jana, żeby uczcić pamięć Jerzego Wilhelma. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.