Dwugłos historyków o polskim kronikarzu Janie Długoszu

Dwugłos historyków o znakomitym polskim kronikarzu JANIE DŁUGOSZU w sześćsetną rocznicę Jego urodzin odbył się w Muzeum Miedzi 11 grudnia 2015 r.


Uczestnicy spotkania:
prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego) - Jan długosz – żywot człowieka pracowitego
oraz
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego) - Śląsk w dziełach Jana Długosza


Dwugłos historyków o polskim kronikarzu Janie Długoszu

Dwugłos historyków o polskim kronikarzu Janie Długoszu

Dwugłos historyków o polskim kronikarzu Janie Długoszu