W Muzeum Miedzi w Legnicy odbyła się w dniach 27-30 czerwca 2013 międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Historische Kommission für Schlesien i Leibnitz-Institut für Europäische Geschichte w Moguncji pt. „Kalwiniści na Śląsku od wieku XVI aż do Unii Staropruskiej roku 1817“.

Kierownictwo naukowe nad konferencją objęli prof. dr hab. Joachim Bahlcke z Instytutu Historii Uniwersytetu w Stuttgarcie i prof. dr hab. Irene Dingel z Instytutu Leibniza w Moguncji.

Konferncja „Kalwiniści na Śląsku od XVI w. aż do Unii Staropruskiej roku 1817” rozpoczęta.

Po powitaniu uczestników konferencji przez dyrektora Muzeum Miedzi  i Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego  w tematykę obrad  wprowadzili: prof. dr  Joachim Bahlcke (Stuttgart),  prof. dr Irene Dingel (Mainz). Pierwszego dnia obradom przewodniczył prof. Herman Selderhuis (Apeldoorn). Swoje referaty wygłosili: Irene Dingel (Mainz), Dietrich Meyer (Herrnhut), Gabriela Wąs (Wrocław), Hans-Jürgen Bömelburg (Gießen).

W obradach, które toczą się w salach dawnej Akademii Rycerskiej uczestniczy blisko pięćdziesięciu historyków, teologów, literaturoznawców, osoby duchowne i studenci.
Pierwszy dzień obrad zakończyła wspólna kolacja.

Drugi dzień obrad moderowanych przez Kęstutis Daugirdas (Mainz) upłynął pod znakiem wystąpień  Mony Garloff (Stuttgart), Luki Ilić (Mainz), Henniga Jürgensa (Manz), Jiří Justa (Kutná Hora) oraz wyjazdu do Bytomia Odrzańskiego/Beuthen i Siedliska/Carolath. Po dawnych włościach rodu Schönaichów  ze słynnym kalwińskim gimnazjum Schönaichianum oprowadzał Maximilian Eiden (Görlitz).

Sobota była trzecim i najdłuższym dniem obrad, które przebiegały pod przewodnictwem Macieja Ptaszyńskiego (Warszawa) oraz Rolanda Gehrke (Stuttgart). Podobnie jak w dniach poprzednich po każdym referacie odbywała się dyskusja i były zgłaszane pytania do referentów. Tego dnia swoje wystąpienia mieli:Tobias Sarx (Marburg), Joachim Bahlcke (Stuttgart), Roland Gehrke (Stuttgart), Klaus Garber (Osnabrück), Wojciech Mrozowicz (Wrocław), Ulrich Schmilewski (Würzburg), Lucyna Harc (Wrocław), Jan Harasimowicz (Wrocław), Aleksandra Adamczyk (Wrocław).
Komentarz końcowy konferencji wygłosił Arno Herzig (Hamburg). Zamknięcia konferencji dokonali Irene Dingel oraz Joachim Bahlcke.


Fot. Dariusz Berdys