Sprawozdanie z aukcji na rzecz zakupu obrazu Theodora Blätterbauera.

W Muzeum Miedzi w Legnicy 7 grudnia 2012 r. odbyła się promocja książki
"Bolesław Rogatka Książę Legnicki. Dziedzic Monarchii Henryków Śląskich 1220/1225 – 1278"