Sprawozdanie z aukcji na rzecz zakupu obrazu Theodora Blätterbauera.


W dniu 9 listopada 2012 roku o godzinie 18.00, Towarzystwo Miłośników Zofii Kossak pod przewodnictwem Pani Prezes Marty Chmielewskiej, we współpracy z Muzeum Miedzi w Legnicy, zorganizowało aukcję dobroczynną, której celem była zbiórka funduszy na zakup obrazu legnickiego malarza Theodora Blätterbauera (1823- 1906) dla Muzeum Miedzi w Legnicy.

Przedmiotem aukcji były różnorodne obiekty i dzieła sztuki ofiarowane specjalnie na ten cel przez artystów i inne osoby prywatne. Ogółem na aukcji licytowano blisko 50 obiektów, najwyższe przebicie uzyskały prace Krzysztofa Skórzewskiego i Edwarda Mirowskiego.

Dzięki aukcji udało się zebrać 6755 zł, co razem z uprzednio organizowanymi zbiórkami pieniędzy daje łączną kwotę 10693 zł.

Towarzystwo Miłośników Twórczości Zofii Kossak serdecznie dziękuje tym ofiarodawcom, którzy podarowali na aukcję swoje przedmioty i prace, a także wsparli nas organizacyjnie:

Antoniak Maria, Baca Henryk, Chmielewska Beata, Chmielewska Joanna, Fabjańska Zofia, Fijałkowski Grzegorz, Grzesik Marta, Hila Jan, Horodyńska Irena, Horodyńska Stanisława, Król Maria, Łobuś-Czuban Zuzanna, Łuczak Wojciech, Martula Grażyna, Michajłow Renata, Mirowski Edward, Niemyjski Grzegorz, Odzierejko Janina, Pietraszko Czesław, Pustelnik Olga, Rodak Bartłomiej, Rola-Marcinowska Edyta, Sawicka Paulina, Siara Tadeusz, Skórczewski Krzysztof, Tomasik Marek, Trzepałka Maciej, Wosik Magdalena, Wójcicki Robert.

Marta Chmielewska
Prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Zofii KossakAukcja na rzecz zakupu obrazu Theodora Blätterbauera

Aukcja na rzecz zakupu obrazu Theodora Blätterbauera

Aukcja na rzecz zakupu obrazu Theodora Blätterbauera

Aukcja na rzecz zakupu obrazu Theodora Blätterbauera