Spotkanie kolekcjonerskie w związku z wystawą "Świadectwo  życia - Jan Paweł II w medalierstwie światowym".


9 czerwca 2012 odbyło się w Muzeum Miedzi spotkanie medalierów i kolekcjonerów.
Zgodnie z planem uczestnicy zapoznali się z prezentacją Magdaleny Dobruckiej oraz Anny Beaty Wątróbskiej - Wdowiarskiej na temat twórczości z zakresu sztuki medalierskiej.
Goście zapoznali się również z prezentacją  Tomasza Bylickiego, delegata FIDEM na Polskę, na temat: Kontakty Polski ze Stolicą Apostolską przed Pontyfikatem Jana Pawła II- historia zapisana w medalach.

O legnickiej wystawie medali papieskich opowiadał Bernard Marek Adamowicz.


Fot. Marek Adamowicz jr