28.09-31.12.2011


Chile jest obecnie niekwestionowanym, największym producentem i eksporterem miedzi na świecie. Znajdują się tam bogate złoża miedzi, których zapas szacuje się na 200 mln ton. Odpowiada to ok. 30 % rozpoznanych światowych rezerw tego metalu. Największa cześć tych złóż leży na terenie trudno dostępnej pustyni w północnych częściach kraju – w Atacamie.

RZEŹBA EUROPEJSKA XIX I POCZĄTKU XX WIEKU ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU

23.09.2011 do 31.12.2011r.


Za początki kolekcji dziewietnasto i dwudziestowiecznej rzeźby europejskiej we Wrocławiu przyjąć można rok 1826, kiedy to sprowadzono z Berlina do Królewskiego Muzeum Sztuki i Starożytności (Königliches Museum für Kunst und Altertümer) we Wrocławiu zbiór współczesnych kopii gipsowych rzeźb antycznych. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny dyrektor i założyciel Muzeum profesor Johann Gustav Gottlieb Büsching.

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SATYRYKON 2011

Od 8 czerwca 2011r.


Wystawa pokonkursowa prezentuje 178 prac wykonanych przez 110 autorów. Prace wyselekcjonowano spośród 2.047 dzieł 577 twórców z 56 krajów.
Legnicki SATYRYKON jest w Polsce imprezą wyjątkową i bezkonkurencyjną. Liczy się także w skali świata.

18.06.-25.09.2011r.

Parę zdań na temat mojego rysownia
Moje rysunki są tak mądre, jak mądrzy są oglądający je ludzie.

Wystawa ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy

08.06.– 02.10.2011


Bitwa stoczona 9 kwietnia 1241 roku pod Legnicą przez wojska księcia Henryka Pobożnego z Mongołami była i jest przedmiotem zainteresowań nie tylko historyków. Temat bitwy legnickiej uzyskał do dnia dzisiejszego dużą liczbę realizacji we wszystkich niemal dyscyplinach sztuki. Zajmowali się nim anonimowi artyści średniowiecza, znani z nazwisk twórcy epoki baroku, a także liczni graficy i malarze działający w XIX i XX wieku.