23.12.2011-10.02.2012


Na ekspozycji można zobaczyć  szopki nagrodzone i wyróżnione w tegorocznym  konkursie zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy i parafie: św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka w Legnicy.

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2011

Zabawki istniały od zawsze. W życiu dziecka odgrywają niezmiernie ważną rolę; niezbędne są do zabawy, a zabawa, to rozwój psychofizyczny dziecka, pierwsza forma uczenia się i poznawania otaczającego świata.

DAWNE ŁAZIENKI I NIE TYLKO...


Wystawa prezentuje kolekcję zabytkowych przedmiotów służących do utrzymania higieny osobistej. Najstarsze z nich pochodzą z XVIII wieku, najmłodsze z l. 50-tych  XX wieku. Na ekspozycję składają się głównie obiekty z prywatnej kolekcji krakowskich kolekcjonerów Ewy i Andrzeja Woźniaków uzupełnione przez zabytki z muzealnych zbiorów Muzeum w Legnicy.

MALARSTWO POLSKIE Z KOLEKCJI RODZINY MROCZKOWSKICH


Obrazy prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji rodziny Mroczkowskich, której założycielami w latach 20. XX w. byli Włodzimierz i Karol Mroczkowscy. W czasie II wojny światowej rodzinna kolekcja uległa częściowo rozproszeniu, obrazy zdeponowane w banku  zostały zagrabione przez Niemców.

CUPRIFODINA IN MONTIBUS

Miedzianka - 700 lat dziejów górniczego miasta


W 2011 roku obchodzimy siedemsetną rocznicę pierwszej wzmianki o Miedziance. W dokumencie z 1311 r., wystawionym przez książąt Bernarda i Henryka VI, jako świadka wymieniono Alberta Baiera de Cuprifodina in montibis. Określenie to odnieść należy do kopalni miedzi, bądź może osady górniczej, znajdującej się na terenie obecnej Miedzianki. Jest to tym samym najstarsza informacja o górnictwie tego kruszcu nie tylko na Dolnym Śląsku, ale także na terenie Polski.