MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SATYRYKON 2011

Od 8 czerwca 2011r.


Wystawa pokonkursowa prezentuje 178 prac wykonanych przez 110 autorów. Prace wyselekcjonowano spośród 2.047 dzieł 577 twórców z 56 krajów.
Legnicki SATYRYKON jest w Polsce imprezą wyjątkową i bezkonkurencyjną. Liczy się także w skali świata.

Amerykańskie pismo “Witty World” zaliczyło go do 10 najlepszych festiwali i nadało mu plakietkę grand prix. Natomiast FECO (Federacja Organizacji Rysowników), maksymalną notę „5 gwiazdek”. Jego inicjatorami w 1977 roku byli legniczanin Andrzej Tomiałojć i wrocławianin Robert Szecówka.

Początkowo Satyrykon miał charakter lokalny - był wówczas wystawą rysunków środowiska wrocławskiego, ale  już w 1978r. przekształcił się w ogólnopolską, konkursową wystawę rysunku satyrycznego. Przez wiele lat Legnica była pierwszym i jedynym miejscem spotkań twórców polskiej satyry, zaś sam Satyrykon skutecznie przyczyniał się do popularyzacji rysunku satyrycznego  w Polsce. W ciągu następnych lat Satyrykon wzbogacał swój program i poszerzał formułę. W 1980 roku po raz pierwszy zorganizowana została Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Fotożart, zaś prace nadsyłane na konkurs rysunku satyrycznego oceniano w dwóch kategoriach: satyry i żartu. Obie wystawy łączyła wspólna nagroda Grand Prix Satyrykonu.

W roku 1985 Ogólnopolska Wystawa Rysunku Satyrycznego stała się oficjalnie konkursem międzynarodowym. Wówczas nawiązane zostały ścisłe kontakty z wieloma artystami, krytykami sztuki i organizatorami festiwali z zagranicy. Efektem tej współpracy była m.in. szeroka akcja promocyjna Satyrykonu w Niemczech.

Obecnie Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografików. Co roku na Satyrykon wpływają tysiące prac kilkuset autorów  z kilkudziesięciu krajów świata.
Poza wystawą konkursową, podczas Satyrykonu odbywają się liczne imprezy towarzyszące. Najważniejsze z nich to wystawy autorskie najwybitniejszych twórców. Dotychczas swe osiągnięcia prezentowali w Legnicy m.in. Eryk Lipiński (twórca warszawskiego Muzeum Karykatury), Szymon Kobyliński, Zbigniew Jujka, Andrzej Mleczko, Edward Lutczyn, Sławomir Mrożek, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowieyski, Franciszek Maśluszczak, Gerhard Gepp, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Andrzej Czeczot, Jiri Sliva, Janusz Stanny, Rafał Olbiński, Zdzisław Witwicki, Józef Wilkoń, Andrzej Dudziński, Jerzy Kołacz).
Również najwybitniejsi artyści (m.in. Januszewski, Stasys, Kapusta, Get-Stankiewicz, Czerniawski, Sadowski, Wałkuski, Rosocha, Olbiński, Górowski, Krauze, Świerzy, Gryń, Nitsch, Gawron, Ross, Stasiński, Kucz, Dobrucka, Ostrogórska, Dergaczow, Kaja, Dudziński, Krzysztof Bronisław, Mieczysław Wasilewski) są co roku autorami oprawy graficznej wydawnictw i medali satyrykonowych. Tworzą one obecnie cenną kolekcję.

Legnicki Satyrykon posiada także wspaniały zbiór prac podarowanych przez autorów z Polski, Europy, Azji, obu Ameryk i Australii.  Galeria Satyrykonu, bo tak nazwano tę kolekcję, liczy obecnie ponad dwadzieścia tysięcy prac. Przez ponad trzydzieści lat organizatorom Satyrykonu udało się skupić wokół imprezy najwybitniejszych twórców tej dziedziny, pozyskać ogromne rzesze odbiorców i sympatyków, jurorów, sponsorów i mecenasów.