Wystawa ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy

08.06.– 02.10.2011


Bitwa stoczona 9 kwietnia 1241 roku pod Legnicą przez wojska księcia Henryka Pobożnego z Mongołami była i jest przedmiotem zainteresowań nie tylko historyków. Temat bitwy legnickiej uzyskał do dnia dzisiejszego dużą liczbę realizacji we wszystkich niemal dyscyplinach sztuki. Zajmowali się nim anonimowi artyści średniowiecza, znani z nazwisk twórcy epoki baroku, a także liczni graficy i malarze działający w XIX i XX wieku.

Wystawa  ikonograficzna zorganizowana  w 770 rocznicę bitwy z Mongołami przygotowana została ze zbiorów własnych Muzeum Miedzi w Legnicy. Prezentacja obejmuje ponad 80 dzieł z okresu  od XVIII do końca XX w. wykonanych w różnych technikach ( grafika, rysunek, malarstwo, formy przestrzenne, w tym medalierstwo).

Podczas wernisażu (środa, 8.06.2011) odbył się premierowy pokaz filmu animowanego Juliana Zawiszy o bitwie i Henryku Pobożnym „Bajka nie bajka”.


Fot. Dariusz Berdys