Srebro Trzebowian i Piastów. Wczesnośredniowieczne skarby okolic Legnicy

Od 15 grudnia 2023 r. w siedzibie naszego muzeum będzie można obejrzeć nową wystawę pt. „Srebro Trzebowian i Piastów. Wczesnośredniowieczne skarby okolic Legnicy". Wernisaż odbędzie się 15 grudnia o godz. 17.00 w gmachu głównym Muzeum Miedzi w Legnicy.

Srebro Trzebowian i Piastów. Wczesnośredniowieczne skarby okolic LegnicyObok zabytków ze zbiorów naszego muzeum zaprezentujemy materiały pozostające w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki uprzejmości tych placówek możliwe będzie uzupełnienie narracji dotyczącej czasu przełomu X i XI w. i zmian jakie zachodziły w tym czasie na Śląsku. Obszar ten od ok. 990 r. stał się częścią monarchii Piastów, a sama Legnica związała się z nimi aż do 1675 r. Kanwą do tej opowieści będą dwa skarby wczesnośredniowieczne – z Czarnkowa oraz z Legnicy – odkryte w rejonie naszego miasta na przestrzeni ostatnich niemal 60 lat. Każdy z nich odnosi się do innego momentu dziejów naszego regionu. Pierwszy zamyka okres Śląska plemiennego, miejsca ścierania się wpływów niemieckich, czeskich i polskich, drugi pochodzi najprawdopodobniej z czasu panowania Bolesława I Chrobrego, okresu pełnego konfliktów i walk na zachodnich granicach młodego państwa piastowskiego. Szczegółowe informacje zarówno na temat ich odkrycia, jak i  zawartości będą mogli Państwo znaleźć na naszej wystawie.

Wystawa przygotowana została we współpracy z Muzeum Miejskim Wrocławia oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i partnerami, którzy w latach 2021-2022 wsparli Muzeum Miedzi w Legnicy w projekcie pt. Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa, gm. Legnickie Pole (lata 2021-2022; zadanie nr 6109/21/FPK/NID; PROGRAM DZIEDZICTWO KULTUROWE, priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych).

Kuratorzy wystawy: Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel