Jubileusz 500 lat Reformacji w Legnicy oraz 830-lecie Kościoła Marii Panny

Od 15 do 18 września potrwają uroczystości związane z jubileuszem 500-lecia Reformacji w Legnicy oraz 830-lecia Kościoła Marii Panny. W programie zaplanowano m.in. koncerty, konferencję naukową i spacer historyczny, które z parafią ewangelicko-augsburską w Legnicy współorganizuje z Muzeum Miedzi. Szczegółowy plan na plakacie reklamującym obchody tych dwóch rocznic.


Jubileusz 500 lat Reformacji w Legnicy oraz 830-lecie Kościoła Marii PannyProgram konferencji naukowej „500 lat Reformacji w Legnicy. Pięć wieków aktywności ewangelików w Legnicy”
◾️ prof. Jan Harasimowicz – „Zarys historii Reformacji w Księstwie Legnickim”
◾️ dr hab. Piotr Oszczanowski – „Kościół Marii Panny w Legnicy wczoraj i dziś”
◾️ dr Marek Żak – „Ksiądz Jan Zajączkowski i legnicka wspólnota ewangelicka lat 70. XX w. w świetle dokumentacji Służby Bezpieczeństwa”
◾️ dr hab. Marek Pilch – „Muzyka w imię Lutra. 500 lat ewangelickiej pieśni kościelnej”
◾️ dr hab. Jerzy Sojka – „Kościoły luterańskie na świecie wobec wyzwań współczesności”
◾️ ks. Jerzy Gansel – „Parafia ewangelicka w Legnicy dzisiaj i w stronę przyszłości”
◾️ dr hab. Michał Sławecki – „Muzyczne tradycje związane z kościołem Marii Panny”

Podczas spaceru pt. „Ścieżkami reformacji. Od kościoła Marii Panny po szkołę Jadwigi” uczestnicy poznają historię kościoła i inne obiekty, związane z tym historycznym wydarzeniem oraz legnickim ewangelicyzmem. Rozpocznie się w najbliższą sobotę, 17 września o godz. 15 (zbiórka pod kościołem Mariackim, wstęp wolny).

Spotkaniu towarzyszyć będzie plenerowa wystawa „Kościół Marii Panny w Legnicy - podróż przez wieki…” ulokowana przed świątynią. Prezentowana na niej będzie unikatowa ikonografia związana z obiektem, panoramy miasta, archiwalne i współczesne zdjęcia. Wśród nich unikatowe widoki kościoła sprzed pożaru w 1822, wnętrze z czasów wizyty Wyspiańskiego w 1890 r. czy medale o tematyce reformacyjnej.
Ekspozycja pozwoli prześledzić dzieje tej ważnej i najstarszej w mieście zachowanej świątyni, dowiedzieć się, jakie historyczne wydarzenia się w niej rozegrały. Pozwoli też poznać postaci, które wpłynęły na rozwijanie ruchu reformacyjnego na Śląsku, a także istotnych dla legnickiego ewangelicyzmu i samego kościoła duchownych. Wystawę przygotował Tomasz Grabowski z Działu Naukowo-Oświatowego muzeum.Jubileusz 500 lat Reformacji w Legnicy oraz 830-lecie Kościoła Marii Panny

Ścieżkami reformacji. Od kościoła Marii Panny po szkołę Jadwigi