Sztuka zniszczona. Wystawa rzeźb Jacka Opały

Na wernisaż wystawy „Sztuka zniszczona. Wystawa rzeźb Jacka Opały”, zaprasza Muzeum Miedzi w Legnicy wraz z artystą. Otwarcie odbędzie się w piątek, 9 września o godz. 17 w Akademii Rycerskiej przy ul. Chojnowskiej 2.


Jacek Opała urodził się w 1970 r. na Dolnym Śląsku w Bolesławcu, mieście ceramiki. Zafascynowany klasyczną rzeźbą - począwszy od starożytnych Pompejów, przez Michała Anioła po Igora Mitoraja - w 2009 r. zaczyna rzeźbić w glinie. Jego prace łączą harmonię idealistycznej formy z kombinacją zdobień, kolorów i dodatków czy zniekształceń. Próbuje zamknąć w nich emocje i atmosferę tajemniczości. Interpretacje i odgadywanie pozostawia jednak odbiorcy. Rzeźbi w glinie szamotowej, surowej i szorstkiej, czym nawiązuje do fundamentów pracy rzeźbiarza. Szkliwi prace i wypala. Jest członkiem Stowarzyszenia Ceramiki Polskiej. Prace Jacka Opały były wystawiane w wielu galeriach i miejscach w Polsce i za granicą, m.in w Czechach, Niemczech, Holandii i USA. Brał udział w różnych konkursach, zdobył mi.in Grand Prix II Art Pasion Festiwal, Palm Art Competition 2015, Prize in International Art Competition/ Cultural Diversity 2016, Artavita Contecst Competition 2016, Art Rooms Roma 2018. Zauważono i opisano jego rzeźby również w mediach w Hongkongu.

Wystawa „Sztuka zniszczona" to cykl kilku prac, z których każda odnosi się do innego zdarzenia, ale łączy je jeden temat. Ukazują bezsens niszczenia sztuki w różnym kontekście i są sprzeciwem przed takowym działaniom oraz próbują wytłumaczyć emocje z tym związane. Autor poprzez szokowanie antyestetyką prowokuje odbiorcę do przemyślenia, czy powinniśmy jako cywilizacja dbać skuteczniej o dzieła będące spuścizną ludzką, czy powinniśmy bardziej zaangażować się w ochronę dziedzictw kultury, jak i samych artystów... Wystawie towarzyszy antywystawa „Sztuka Niezniszczona” jako kontrast dla prac głównej części ekspozycji.

Kurator wystawy - Tomasz Grabowski

Jacek Opała