Monety, militaria, zabawki. Muzeum wydało katalog znalezisk

Najnowsze wydawnictwo naszego muzeum, przygotowane przez Dział Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy, stanowi podsumowanie badań związanych z poszukiwaniem pola bitwy z 1241 r. Prowadzone są one od 2018 r. przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego, organizację pozarządową, z którą muzeum zaangażowało się w prace terenowe oraz gabinetowe.


Katalog stanowi pokłosie wystawy pt. Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku, prezentowanej w ubiegłym roku w naszym muzeum. W wydawnictwie znalazły się 83 najcenniejsze zabytki, z grupy ponad 700 odkrytych dotychczas znalezisk. Wśród nich wymienić należy m.in. rzymskie monety z II-IV w. n.e., militaria średniowieczne, elementy uzbrojenia i umundurowania wojsk z XVIII i XIX w., ozdoby i elementy stroju, dewocjonalia, numizmaty, zabawki, a także narzędzia i przedmioty codziennego użytku.

W publikacji zaprezentowano również fotografie najlepiej zachowanych przedmiotów, pochodzących z odkrytego w 2018 r. w Czarnkowie skarbu, datowanego na 2. połowę X wieku. Zabytki te są obecnie opracowywane w ramach projektu pt. Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa, gm. Legnickie Pole (zadanie nr 6109/21/FPK/NID), finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część publikacji poświęcona tym obiektom konsultowana była z profesorem Borysem Paszkiewiczem, pracownikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitnym polskim numizmatykiem, a także panią Dorotą Malarczyk, uznaną w kraju i za granicą specjalistką z zakresu numizmatyki arabskiej.
Publikacja Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku. Katalog znalezisk powstała dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Legnicy. Książkę kupić w kasach Muzeum Miedzi w Legnicy. Wersję elektroniczną wydawnictwa można pobrać z naszej strony internetowej.

Warto zaznaczyć, że wystawa Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku prezentowana jest do końca października b.r. w Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu.Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku

Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku

Bonus campus, czyli poszukiwania pola bitwy z 1241 roku