Pan Bernard Marek Adamowicz

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bernarda Marka Adamowicza, pomysłodawcy i współzałożyciela Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej, którego był pierwszym Prezesem. Był też twórcą i organizatorem wielu wystaw medalierskich poświęconych propagowaniu dziedzictwa papieża Jana Pawła II.

Do swojego projektu potrafił zaangażować najwybitniejszych polskich artystów medalierów. Kilka z tych wystaw mieliśmy przyjemność prezentować w naszym muzeum. Pierwsza z nich miała miejsce w 2012 r., w 15. rocznicę pamiętnej wizyty Jana Pawła II w Legnicy. Druga z kolei, Wobec świętości, miała miejsce w 2015 r. Powstała ona w odpowiedzi na zaproszenie Pana Bernarda Adamowicza skierowane do polskich medalierów. Próbę wypowiedzi w temacie:  Mój Jan Paweł II podjęło wówczas blisko siedemdziesięciu artystów. Ostatni raz spotkaliśmy się w kwietniu 2019 r., kiedy uroczyście udostępniliśmy wystawę Życie zadane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II. Wówczas pięćdziesięciu zaproszonych artystów za sprawą swoich realizacji zaprezentowało nowy, intrygujący wymiar medalierstwa.

Śmierć Pana Bernarda Marka Adamowicza jest ogromną stratą nie tylko dla naszego miasta, ale także dla całego środowiska artystów sztuki medalierskiej w Polsce.

Rodzinie i Bliskim zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.