Otwarcie wystawy "Drogą S3 w przeszłość"

Otwarcie wystawy „Drogą S3 w przeszłość. Odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017"  /fotorelacja - 08.03.2019 r./.


Ekspozycja - Gmach Główny /Marzec - Maj 2019/

Więcej o wystawie


Otwarcie wystawy

Od lewej: kuratorzy wystawy dr Tomasz Stolarczyk, Przemysław Paruzel,  dyrektor Muzeum Miedzi Marcin Makuch,
wiceprezydent Legnicy Krzysztof Duszkiewicz

Otwarcie wystawy

GALERIA FOTOGRAFII