Wokół wystaw. Drogą S3 w przeszłość

Dunino, gmina Krotoszyce, stanowisko 6. W trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku w Duninie zarejestrowano i wyeksplorowano 1138 obiektów nieruchomych. Dla 530, na podstawie występujących w nich zabytków, udało się określić chronologię.


Zdecydowaną przewagę stanowiły relikty datowane na środkową i późną epokę brązu (1300 – 700 p.n.e.). Były to groby zawierające szczątki oraz wyposażenie zmarłych reprezentujących kulturę łużycką. Oprócz nich zidentyfikowano ślady osadnicze pochodzące z wczesnego średniowiecza (2 poł. X – XIII w.) oraz okresu nowożytnego. Zbiór zabytków ruchomych pozyskanych podczas badań zawiera aż 112 736 fragmentów ceramiki, w tym kilkaset całych naczyń, 12 artefaktów ceramiki nienaczyniowej, 202 fragmenty kafli, 472 przedmioty metalowe, 45 zabytków kamiennych, 2 zabytki bursztynowe oraz 3 kościane.
Na szczególną uwagę zasługują bogate dary grobowe występujące w pochówkach z epoki brązu. Prócz wielu różnych form ceramicznych (naczynia, grzechotki) odkrywano ozdoby i części stroju w postaci brązowych szpil, bransolet, zawieszek, fragmentów zapinek, jak i ceramicznych czy bursztynowych paciorków stanowiących elementy kolii. Poza tym zmarłych wyposażano w broń (brązowe groty oszczepów i strzał) oraz narzędzia i przybory toaletowe (brązowe brzytwy i sierpy, ceramiczne przęśliki).

Do znalezisk wyjątkowych należy model tzw. wózka kultowego odkrytego w obiekcie 611. Według ówczesnych wierzeń wozy takie były środkiem transportu dusz w zaświaty.

Obszerne materiały dotyczące wystawy publikujemy na naszym profilu FB. POLECAMY.


grob_pojedynczy
Grób pojedynczy
grob_wieloosobowy
Grób wieloosobowy
grzechotka_gruszkowata
Grzechotka gruszkowata odkryta w grobie
grzechotka_poduszkowata
Grzechotka poduszkowata odkryta w grobie
naczynia
Naczynia wydobyte z grobu (1300 - 1110 p.n.e.)
pochowek_kurhanowy
Pochówek kurhanowy
rekonstrukcja_wozka_kultowego
Rekonstrukcja wózka kultowego