100 prac na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Muzealny program edukacyjny na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Muzeum Miedzi w Legnicy dla uczczenia obchodów 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowało wystawę Sztuka Legionów.

W szeregach Legionów Polskich służyło ok. 180 artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików.
Do Legionów wstępowali studenci Akademii Sztuk Pięknych oraz wielu uznanych już twórców związanych z krakowską i warszawską sceną artystyczną; czyn legionowy wspierali też profesorowie uczelni artystycznych.

Dzieła prezentowane na wystawie, to portrety legionistów oraz prace snujące opowieść o żołnierskiej doli, pokazujące pola walki, miejsca postojów, lazarety. Liczne pamiątki legionowe i militaria pochodzące z prywatnych kolekcji, które znajdują się na ekspozycji, stanowią barwne i ekscytujące dopełnienie opowieści o Legionach Polskich.

WYSTAWA POKONKURSOWA

Orzeł Biały - nasza duma
09 listopada, godz.12:00, Gmach Główny, ul.św.Jana

KONCERT
A gdy na wojenkę szli ojczyźnie służyć...
Pieśni patriotyczne i najsłynniejsze arie operowe w wykonaniu Adriany Ferfeckiej, przy fortepianie Misza Kozłowski.
11 listopada, godz.19:00,
Sala Królewska, Akademia Rycerska w Legnicy

LISTOPADOWE CZWARTKI PATRIOTYCZNE
wykłady popularyzatorskie
Amaranty zapięte pod szyją.
Odradzanie się polskiego munduru wojskowego w okresie I wojny światowej.
Konrad Byś, Muzeum Miedzi w Legnicy
08 listopada, godz.12:00, Akademia Rycerska, ul.Chojnowska 2

Ku wolności.
Polskie panoramy batalistyczne jako wyraz niepodległościowych dążeń Polaków pod zaborami.
dr Romuald Nowak, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
15 listopada, godz.12:00, Akademia Rycerska, ul.Chojnowska 2

O Niepodległą. Rok 1918.
Wojciech Trębacz, IPN Wrocław
22 listopada, godz. 12:00,
Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2

Portret legionowy 1914-1918
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie
Piotr Wilkosz, Muzeum Narodowe w Krakowie
29 listopada, godz. 12:00
Akademia Rycerska, ul.Chojnowska 2

LEKCJE MUZEALNE TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE SZTUKA LEGIONÓW

Ojcowie Niepodległej.
Komu zawdzięczamy wolną Polskę? Przybliżymy postaci sześciu ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa.

O sztuce dwudziestolecia międzywojennego.
Ukazanie Niepodległej i wydarzeń z tym związanych odzwierciedlone w historii i tendencjach sztuki lat 20.i 30. XX wieku.

Polak mały.
Poznajemy symbole narodowe.
Gra edukacyjna.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Kotylion na Niepodległą
Portret Marszałka