Konferencja naukowa pt. "Rzeźba na Śląsku w drugiej połowie XVII w."

20 stycznia 2017 r. w Gmachu Głównym Muzeum Miedzi w Legnicy odbyła się konferencja naukowa poświęcona rzeźbie śląskiej w drugiej połowie XVII w.

Licznie zebranych na konferencji pracowników ośrodków akademickich, miłośników historii regionalnej, nauczycieli oraz młodzież szkolną, powitali Dyrektor Muzeum Miedzi Andrzej Niedzielenko oraz prowadzący obrady dr Artur Kolbiarz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Słuchacze konferencji mieli okazję wysłuchać łącznie osiem referatów, ujętych w trzy główne bloki tematyczne. Przedmiotem wystąpień i dyskusji były problemy dotyczące twórczości rzeźbiarzy śląskich, a także zagadnienia technologiczne i warsztatowe wybranych realizacji artystycznych na Śląsku.
Przerwa pomiędzy pierwszym a drugim blokiem referatów upłynęła ponadto na zwiedzaniu z kuratorem Łucją Wojtasik-Seredyszyn najnowszej wystawy Muzeum Miedzi pt Matthäus Knote. Legnicki rzeźbiarz epoki baroku.