Między Pragą a Legnicą. Matthäus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat

Promocja książki pt. "Między Pragą a Legnicą. Matthäus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztat"

W środę 24 maja odbyła się promocja najnowszego wydawnictwa Muzeum Miedzi połączona ze spotkaniem z autorem. Publikacja dra Artura Kolbiarza, historyka sztuki i pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydobywa z zapomnienia postać żyjącego w XVII w. legnickiego rzeźbiarza Matthäusa Knote.

Na przykładzie jego działalności artystycznej, stanowiącej pośrednie ogniwo pomiędzy rzeźbą manierystyczną a wczesnobarokową, monografia ukazuje ważny moment w rozwoju sztuki śląskiej. Praca Artura Kolbiarza, będąca całościowym ujęciem zagadnień związanych z życiem, twórczością artysty oraz jego warsztatem, zawiera również katalog dzieł Knotego.

Między Pragą a Legnicą. Matthäus (Matthias) Knote. Śląski rzeźbiarz epoki baroku i jego warsztatPromocja książki - Dyrektor Muzeum Miedzi Andrzej Niedzielenko

dr Artur Kolbiarz

dr Artur Kolbiarz

Fot.D.Berdys