Szlachta na Śląsku

W Y S T A W A
RYCERZE  WOLNOŚCI, STRAŻNICY  PRAW
Szlachta na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych

MUZEUM MIEDZI w LEGNICY  23.05 - 9.11.2014

Otwarcie wystawy 23.05.2014
Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2
Gmach główny, ul. Św. Jana 1

Autor scenariusza i kurator wystawy: prof. dr Jan Harasimowicz
Komisarze wystawy: Łucja Wojtasik- Seredyszyn, Andrzej Niedzielenko
Aranżacja: Pracownia Projektowa  Sowa - Szenk, s.c. Wrocław

Wystawa legnicka jest częścią polsko-niemieckiego projektu muzealnego Szlachta na Śląsku/Adel in Schlesien, realizacji którego podjęły się cztery muzea w Görlitz, Wrocławiu i Legnicy. W 2011 roku porozumiały się one  co do koncepcji wystaw, terminu, zakresu tematycznego i wspólnego katalogu oraz promocji.

W wyniku tej współpracy od maja do listopada 2014 r. równocześnie w tych czterech muzeach funkcjonować będą trzy wzajemnie się uzupełniające wystawy; w Legnicy: Rycerze wolności, strażnicy praw. Szlachta na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych, w Görlitz: Trwanie wśród przemian. Szlachta na Śląsku i Górnych Łużycach od XVIII w., we Wrocławiu: Opiekunka kotliny jeleniogórskiej. Działalność hrabiny Friederike von Reden.

Te trzy, niezbyt  oddalone od siebie miasta, są ze sobą dobrze skomunikowane, dzięki zmodernizowanej linii kolejowej i autostradzie. Chcemy zatem zachęcić do zwiedzenia wszystkich trzech wystaw jak największą liczbę mieszkańców Dolnego Śląska oraz turystów z Polski i Niemiec. Wystawy te promować będziemy wspólnie z Kolejami Dolnośląskimi i Przewozami Regionalnymi, które zapewniają połączenia kolejowe między naszymi miastami kilka razy w ciągu dnia. Tak więc obejrzenie trzech wystaw będzie możliwe nawet w jeden dzień, ale rozłożenie zwiedzania, do czego będziemy zachęcać, na co najmniej trzy dni, stworzy  znakomitą okazję do poznania także innych atrakcji Legnicy, Wrocławia i Görlitz.

A więc jeden temat – trzy miasta - trzy wystawy - cztery muzea


Szlachta na Śląsku


Wystawa:
RYCERZE WOLNOŚCI STRAŻNICY PRAW
Szlachta na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych

loga