26 stycznia w Muzeum Miedzi odbyła się konferencja prasowa na której zaprezentowano kandydatury do Tytułu Legnickiej Książki Roku.Organizatorami konkursu są: Legnicka Biblioteka Publiczna i Muzeum Miedzi w Legnicy. Do Tytułu Legnickiej Książki Roku nominowane są publikacje napisane przez legnickiego autora lub związane treściowo z naszym miastem.

Wyboru dokonuje kapituła powołana przez organizatorów, w składzie:
- Dorota Purgal – wiceprezydent Legnicy, Przewodnicząca Kapituły
- Bogumiła Słomczyńska - wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i   Sportu Rady  Miejskiej Legnicy,
- Antonina Trawnik - prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy,
- Czesław Pańczuk - redaktor naczelny Tygodnika Konkrety.pl,
- Grzegorz Chmielowski - redaktor Gazety Wrocławskiej,
- Mieczysław Pytel - legnicki księgarz.

Kapituła kieruje się następującymi kryteriami wyboru:  staranność edytorska/estetyka (szata graficzna, staranność redakcyjna);  atrakcyjność tematu;  wartość poznawcza i wartość artystyczna;  oryginalność;  efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu;  oddziaływanie na społeczność miasta

Z grona blisko 50 tytułów Kapituła nominowała do tytułu „Legnicka Książka Roku 2011” 9 wydawnictw:

1. Granice sztuki globalnej: materiały z sesji w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2000-2010. Legnica: Galeria Sztuki
2. Hołownia Marian: Białe Gniazdo [Wyd. 2]. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
3. Janowska Monika B. [pseud.]: Gra o pałac. Poznań: Zysk i S-ka [nazwa aut.: Monika Bojanowska]
4. Jantura Paweł: Miedź Legnica: 40 lat klubu piłkarskiego. Legnica: Wydawnictwo „Edytor”
5. Kondusza Wojciech: Mała Moskwa. Wyd. 2 uzup. Legnica: „Edytor”
6. Siła tradycji, smak nowości: XXV lat Conversatorium Organowego w Legnicy / red. prow. Stanisław Czopowicz. Warszawa: Uniwersytet Muzyczny
7. Legnica: z nią zawsze po drodze. Bydgoszcz: Wydawnictywo „Unitex”
8. Wiszewski Przemysław: Henryk II Pobożny: biografia polityczna. Legnica: Muzeum Miedzi
9. Włodarczak Agnieszka: Johannes Hoenig der Organisateur der literarischen Lebens in Liegnitz in der ersten Haelfte des 20. Jahrhunderts. Dresden: Neisse-Verlag

Nominacje do tytułu Legnicka Książka Roku 2011

Podsumowanie konkursu i wręczenie statuetki ufundowanej przez Prezydenta Miasta nastąpi podczas Koncertu Noworocznego Zespołu Szkół Muzycznych. Koncert „Blask Karnawału przy tanecznych dźwiękach muzyki” odbędzie się 17 lutego (piątek) o godz.18.00 w hali widowiskowej przy ul. Lotniczej.Nominacje do tytułu Legnicka Książka Roku 2011 Nominacje do tytułu Legnicka Książka Roku 2011

Nominacje do tytułu Legnicka Książka Roku 2011

Nominacje do tytułu Legnicka Książka Roku 2011

Dyrektor Muzeum Miedzi Andrzej Niedzielenko przedstawia nominowaną książkę : Wiszewski Przemysław:
Henryk II Pobożny: biografia polityczna.

Nominacje do tytułu Legnicka Książka Roku 2011

Dyrektor Legnickiej Biblioteki Publicznej Anna Gątowska przedstawia nominowaną książkę: Legnica: z nią zawsze po drodze.

Nominacje do tytułu Legnicka Książka Roku 2011

fot.Ewa Berdys