Srebro Trzebowian i Piastów. Wczesnośredniowieczne skarby okolic Legnicy


grudzień - kwiecień 2024

gmach główny


Obok zabytków ze zbiorów naszego muzeum prezentujemy materiały pozostające w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki uprzejmości tych placówek możliwe będzie uzupełnienie narracji dotyczącej czasu przełomu X i XI w. i zmian jakie zachodziły w tym czasie na Śląsku. Obszar ten od ok. 990 r. stał się częścią monarchii Piastów, a sama Legnica związała się z nimi aż do 1675 r. Kanwą do tej opowieści będą dwa skarby wczesnośredniowieczne – z Czarnkowa oraz z Legnicy – odkryte w rejonie naszego miasta na przestrzeni ostatnich niemal 60 lat.

Zapomniane obozy napoleońskie


sierpień 2022 - lipiec 2023

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Rynek 1Co zostało po Napoleonie? Zapraszamy na wystawę do Prochowic . "Zapomniane obozy napoleońskie" to tytuł wystawy, którą można oglądać w Prochowicach. Podsumowuje ona trwające od 2020 r. poszukiwania miejsc obozów wojsk francuskich, które stacjonowały tu w okresie zawieszenia broni podczas kampanii 1813 r.

Spokój i przestrzeń. Malarstwo skandynawskie z prywatnej kolekcji


październik 2023 – marzec 2024

gmach głównyWystawa prezentuje malarstwo skandynawskie XIX i XX w. Są to głównie obrazy duńskich artystów pochodzące z prywatnej kolekcji Polaka przez wiele lat mieszkającego w Danii. Początki były przypadkowe, jednak z czasem zamiłowanie do sztuki pochodzącej z nieodległej dla nas – a jakby odległej – Skandynawii przerodziło się w pasję, czego owoc został zaprezentowany na wystawie.