Zapomniane obozy napoleońskie


sierpień 2022 - czerwiec 2024

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Rynek 1Co zostało po Napoleonie? Zapraszamy na wystawę do Prochowic . "Zapomniane obozy napoleońskie" to tytuł wystawy, którą można oglądać w Prochowicach. Podsumowuje ona trwające od 2020 r. poszukiwania miejsc obozów wojsk francuskich, które stacjonowały tu w okresie zawieszenia broni podczas kampanii 1813 r.

Pomysłodawcą badań jest eksplorator i założyciel Stowarzyszenia „Floren Legnicki” ‒ Mariusz Logoń. W opracowanie materiałów zabytkowych, ich konserwację oraz przygotowanie ekspozycji włączył się Dział Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.

W latach 2021‒2022 badaniami z wykorzystaniem wykrywaczy metali objęte zostały dwa miejsca. W pierwszym sezonie zweryfikowano obóz w okolicach nieistniejącej dziś wsi Piątnica, przy obecnej ul. Pawickiej w Legnicy. Udało się pozyskać zabytki ruchome, które można łączyć z obozem żołnierzy napoleońskich 10. Dywizji III Korpusu Armii Bobru. Na szczególną uwagę zasługują guziki mundurowe z liczbami 139, 140, 141, sprzączki i klamry mundurowe, metalowa aplikacja w kształcie korony oraz dozownik prochu ‒ mówi Przemysław Paruzel z Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy.

Sezon badawczy w roku 2022 poświęcono na weryfikację obozu 8. Dywizji III Korpusu Armii Bobru rozlokowanego na północ od Prochowic. Wiosną 2022 r. został przeprowadzony rekonesans, który obejmował kilka wyjść w teren z wykrywaczami metalu. Niestety wśród 70 pozyskanych zabytków tylko jeden można przypisać wojskom napoleońskim ‒ to charakterystyczna sprzączka z plastycznym przedstawieniem głowy lwa.

W organizację wystawy przygotowanej przez Przemysława Paruzela z Działu Archeologii Muzeum Miedzi w Legnicy włączył się Urząd Miasta i Gminy Prochowice oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy. Na ekspozycji znalazły się wybrane zabytki odnalezione na terenie obu obozów, a także mundur i broń żołnierzy napoleońskich stacjonujących w rejonie Legnicy i Prochowic w 1813 r. Przekazane zostały one na wystawę przez Bolesława Demeckiego, rekonstruktora zajmującego się opisywanym okresem.

Na wystawę zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice w Rynku 1 w godzinach pracy placówki.4
Zapomniane obozy napoleońskie
3
9
20220818_132637
8