NOWY RATUSZ - HISTORIA GMACHU

Pod koniec XIX w. barokowy ratusz usytuowany w Rynku, przestał odpowiadać potrzebom i aspiracjom władz Legnicy. Miasto zarządzane w latach 1872 – 1912 przez nadburmistrza Ottomara Oertla,

Od przodka do nadszybia

HISTORIA TRANSPORTU UROBKU W GÓRNICTWIEWystawa przedstawia rozwój transportu urobku na przełomie ostatnich 500 lat. Transport kopalniany był i jest po dziś jednym z najważniejszych zagadnień w…

MALARSTWO POLSKIE KOŃCA XIX I XX WIEKU

ZE ZBIORÓW MUZEUM W CZĘSTOCHOWIEWystawa prezentuje najznakomitsze, przechowywane w zbiorach Muzeum Częstochowskiego obrazy z okresu Młodej Polski i międzywojnia aż po drugą połowę XX wieku.

MOKULITO - WSPÓŁCZESNA GRAFIKA JAPOŃSKA


Wystawa prezentuje zestaw 29 prac 11 artystów japońskich, z których każda, ze swą szczególną, właściwą dla faktury drewna łagodnością, niezwykle subtelnie odzwierciedla urodę

MIEDŹ, STAL, SZKŁO

FORMY PRZESTRZENNE STANISŁAWA GNACKA
Wielokrotnie zdarza się, że konfrontacja z przykładami sztuki użytkowej prowokuje do podjęcia próby umiejscowienia jej w ramach tradycyjnego podziału na…

KOLORY MIEDZI

Wystawa pod powyższym tytułem ma na celu ukazanie różnych barw miedzi występujących w przyrodzie - w postaci związków chemicznych, jak również odcieni uzyskiwanych dzięki procesom…

JERZY DUDA – GRACZ

PRO MEMORIA. WROCŁAWSKA KOLEKCJA
Wystawa Jerzego Dudy Gracza w legnickim muzeum, to druga po Wrocławiu, pośmiertna prezentacja twórczości artysty. Malarz skrupulatnie numerował swoje prace…

DEKONSTRUKCJA KONSTRUKCJI. JERZY OLEK I JOSEF THÉR

Czy fotografia, jako medium bezpośrednio odwzorowujące rzeczywistość może być środkiem służącym do zobrazowania czystej iluzji? Jaki wspólny mianownik można odnaleźć między mimetyzmem…

TOMASZ GUDZOWATY

Cykl czarno-białych zdjęć Tomasza Gudzowatego zatytułowany "Of eagle and man" to niezwykła opowieść o kazachskiej rodzinie żyjącej na bezkresnych stepach Mongolii. Podczas zimy jedynym…