Czy fotografia, jako medium bezpośrednio odwzorowujące rzeczywistość może być środkiem służącym do zobrazowania czystej iluzji? Jaki wspólny mianownik można odnaleźć między mimetyzmem fotografii i abstrakcyjnym charakterem nauk matematycznych? Czy można przekroczyć granicę między tym, co widzialne i niewidzialne, a przekroczenie to wyrazić w materialnej formie? Która z form artystycznego wyrazu najpełniej odzwierciedla charakter tego przekroczenia, rysunek, collage, fotogram, czy też może obraz komputerowy?

Na powyższe i wiele innych pytań wkrótce udzieli sobie odpowiedzi odbiorca multimedialnej wystawy-dialogu Jerzego Olka i Josefa Thera, noszącej tytuł "Dekonstrukcja konstrukcji". Wystawa zaprezentowana będzie w Muzeum Miedzi w Legnicy na początku lutego bieżącego roku, jako element projektu zainicjowanego przez wrocławskiego twórcę Jerzego Olka pt. "Bezwymiar iluzji", który stanowi cykl dialogów realizowanych od 1991 r. z artystami z Polski (Jacek Lalak, Zbigniew Dłubak, Rafał Augustyn, Ryszard Osada), Francji (Jean-Louis Bigou, Jean Delsaux), Niemiec (Kurt Buchwald, Arno Fischer), Japonii (Akira Komoto) i Czech (Jan Saudek, Josef Ther).
 
Jerzy Olek jest artystą, krytykiem, teoretykiem fotografii, wykładowcą ASP w Poznaniu i Gdańsku. Josef Ther to rysownik, grafik, fotograf. Obaj poszukują w widzeniu wymiaru poznania, w poznaniu, wymiarów widzenia. Wspólnym mianownikiem ich twórczości jest doświadczanie i ilustrowanie niewyobrażalnych przestrzeni, abstrakcyjnych idei, imaginacyjnych obszarów ludzkiej egzystencji za pomocą sztuki, której korzenie tkwią w matematyce. Owe poszukiwania w przypadku obu artystów najczęściej realizują się w fotografii eksperymentalnej, przybierając również formę rysunku, grafiki, czy generowanych komputerowo obrazów. Geometria, topologia, teorie grup, mapy rozmaitości, struktury kombinatoryczne i figury samopodobne, dla Jerzego Olka jako inicjatora cyklu, to główne rejony, na obszarach których rozgrywają się jego dialogi.

Na legnicką wystawę prócz fotografii, rysunków i grafik złożą się video "Mapy rozmaitości" Jerzego Olka i Marka Hamery, video "Labirynt złudzeń" Jerzego Olka i Tomasza Pydy oraz muzyka Ryszarda Osady i Witolda Szymańskiego. Będzie to dialog, który zobrazuje charakterystyczny dla twórczości Jerzego Olka i jego interlokutorów dualizm, polegający na konflikcie między wolnością myśli a zniewoleniem wyrażającej ją artystycznej materii. Pytanie, w jakim stopniu możliwe jest uwolnienie się idei od formy oraz jaka jest rola formy mogącej ową ideę zobrazować zarówno dla twórców, jak i dla odbiorcy zapewne pozostanie otwarte.


Małgorzata Dancewicz

Czynna do - 31.03.2005
Autorzy wystawy - Jerzy Olek i Josef Thér
Komisarz wystawy - Łucja Wojtasik-Seredyszyn