Pod koniec XIX w. barokowy ratusz usytuowany w Rynku, przestał odpowiadać potrzebom i aspiracjom władz Legnicy. Miasto zarządzane w latach 1872 – 1912 przez nadburmistrza Ottomara Oertla, rozwijało się dynamicznie, zwiększając terytorium, ilość mieszkańców, a także podejmując realizację szeregu ważnych inwestycji komunalnych. Spowodowało to m.in. trzykrotny wzrost liczby urzędników zatrudnionych w miejskiej administracji.

Od przodka do nadszybia


HISTORIA TRANSPORTU UROBKU W GÓRNICTWIE

Wystawa przedstawia rozwój transportu urobku na przełomie ostatnich 500 lat. Transport kopalniany był i jest po dziś jednym z najważniejszych zagadnień w górnictwie, o czy może świadczyć fakt że w dzisiejszych kopalniach średnio 25% załogi jest zatrudnionej przy transporcie urobku, materiałów i ludzi.


Wystawa prezentuje zestaw 29 prac 11 artystów japońskich, z których każda, ze swą szczególną, właściwą dla faktury drewna łagodnością, niezwykle subtelnie odzwierciedla urodę japońskiego pejzażu.


ZE ZBIORÓW MUZEUM W CZĘSTOCHOWIE

Wystawa prezentuje najznakomitsze, przechowywane w zbiorach Muzeum Częstochowskiego obrazy z okresu Młodej Polski i międzywojnia aż po drugą połowę XX wieku. Pod określeniem Młoda Polska mieści się sztuka z lat 1890-1915, obejmująca wpływy impresjonizmu, symbolizmu /neoromantyzm/, secesję i ekspresjonizm.


FORMY PRZESTRZENNE STANISŁAWA GNACKA


Wielokrotnie zdarza się, że konfrontacja z przykładami sztuki użytkowej prowokuje do podjęcia próby umiejscowienia jej w ramach tradycyjnego podziału na "art", czyli "sztukę wysoką" i "techne", czyli rzemiosło wytwarzające przedmioty użyteczne i - co ważne - zarazem piękne. Zapoznanie się twórczością Stanisława Gnacka nie przyniesie na pewno rozstrzygnięcia tej kwestii. Może ją jednak uzupełnić o kilka refleksji.