PRO MEMORIA. WROCŁAWSKA KOLEKCJA


Wystawa Jerzego Dudy Gracza w legnickim muzeum, to druga po Wrocławiu, pośmiertna prezentacja twórczości artysty. Malarz skrupulatnie numerował swoje prace stąd wiemy, że namalował ich blisko 3 tysiące.

Ekspozycja obejmuje prawie 100 obrazów, wszystkie zakupił i zgromadził kolekcjoner z Wrocławia, stąd w tytule wystawy miano Wrocławskiej Kolekcji. Do kolekcji, a zarazem na wystawę trafiły przede wszystkim obrazy z lat 80. i 90., składające się na najsłynniejsze cykle malarskie tworzone przez artystę między innymi: Cykl Jurajski, Motywy Polskie, Obrazy Gminno - Prowincjonalne. Jako ostatni namalował Jerzy Duda Gracz cykl obrazów poświęcony muzyce Chopina i dwie prace z tej serii znalazły się na ekspozycji.

Malarstwo tego artysty jest zjawiskiem dość niezwykłym, artysta łączy znakomity warsztat z chłodnym i przenikliwym spojrzeniem gorzkiego humorysty. Spojrzenie artysty jest złośliwe i ironiczne, z całą siłą piętnuje nasze przywary i słabości; przedstawianą rzeczywistość przetwarza i zniekształca, tworzy w ten sposób symbole i synonimy wydarzeń, które niosą nasze czasy.

W prezentowanej kolekcji nie dominują jednak przedstawienia chłopo-robotników i opowieści o marności, brzydocie i lenistwie naszej nacji, przeważają obrazy o charakterze uniwersalnym mówiące o przemijaniu a nawet o malowniczości pejzażu polskiego.

Sam artysta mawiał : "/..../ Moje obrazy stanowią wprawdzie próbę apelu o refleksję bardziej uniwersalną - o uświadomienie sobie, jacy jesteśmy, skąd wzięliśmy się i dokąd zdążamy. Jednakże w mojej interpretacji są to nasze, wewnętrzne sprawy, dlatego obrazy te mogą być zrozumiałe tylko dla kręgu ludzi zainteresowanych polską rzeczywistością".


Wystawie towarzyszy katalog z reprodukcjami wszystkich eksponowanych na wystawie prac.

Otwarcie wystawy - 15.04.2005
Komisarz wystawy - Barbara Sulowska
Czynna do - 28.05.2005