Pod koniec XIX w. barokowy ratusz usytuowany w Rynku, przestał odpowiadać potrzebom i aspiracjom władz Legnicy. Miasto zarządzane w latach 1872 – 1912 przez nadburmistrza Ottomara Oertla, rozwijało się dynamicznie, zwiększając terytorium, ilość mieszkańców, a także podejmując realizację szeregu ważnych inwestycji komunalnych. Spowodowało to m.in. trzykrotny wzrost liczby urzędników zatrudnionych w miejskiej administracji.

Zarówno władze miasta jak i jego mieszkańcy uważali, iż ratusz symbol samorządu powinien znajdować się w Rynku. Realizacja tego postulatu okazała się, z uwagi na charakter zabudowy placu niemożliwa. W końcu zdecydowano o lokalizacji nowej siedziby urzędu miejskiego w pobliżu Rynku, na obszarze położonym na południe od kościoła śś. Piotra i Pawła, przyległym do dzisiejszego pl. Słowiańskiego.

Nowy Ratusz w Legnicy wzniesiony został w latach 1902-1905. Gmach jest efektem realizacji pierwszej części projektu zakładającego docelowo powstanie czteroskrzydłowego kompleksu z dwoma dziedzińcami wewnętrznymi oraz monumentalną wieżą. Dwie części zespołu oddane do użytku w 1905 roku tylko czasowo miały pełnić funkcje całego założenia. Jednak skrzydła południowe oraz reprezentacyjne zachodnie nigdy nie powstały.

8 kwietnia 1905 r. miała miejsce ceremonia poświęcenia budynku oraz uroczystość oddania go do użytku.

Wystawa „Nowy Ratusz - historia gmachu” ukazuje w układzie chronologicznym dzieje budowy oraz losy obiektu. Na ekspozycję składa się ponad 260 różnorodnych obiektów, takich jak : fotografie archiwalne i współczesne, karty pocztowe, projekty i rzuty dotyczące gmachu, plany Legnicy z lat 1900-1925, prasa lokalna, projekty adaptacji pomieszczeń z okresu po 1945r., wizerunki nadburmistrza Ottomara Oertla, przewodniczącego rady miejskiej Heinricha Cohna a także projektanta i budowniczego Nowego Ratusza Paula Oehlmanna oraz dwa fotele z dawnego wyposażenia sali posiedzeń magistratu. Eksponaty prezentowane w ramach wystawy pochodzą ze zbiorów legnickiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu, archiwum zakładowego Urzędu Miasta, kolekcji Krzysztofa Zielińskiego oraz Marka Tryfona, zbiorów Legnickiej Biblioteki Publicznej oraz własnych zasobów Muzeum Miedzi.

Autorka wystawy - Grażyna Humeńczuk
Wystawa czynna do - 31.01.2006