Współtworzymy Bibliotekę Cyfrową Zagłębia Miedziowego

Porozumienie o współtworzeniu Biblioteki Cyfrowej Zagłębia Miedziowego podpisali wczoraj (14 czerwca 2022 r.) Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi, oraz przedstawiciele Muzeum Historycznego w Lubinie: dyrektor Marek Zawadka i Justyna Karlińska, kierownik Działu Dokumentacji Życia Społecznego Zagłębia Miedziowego.


Inicjatywa ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego regionu Zagłębia Miedziowego nie tylko poprzez prezentację czy szerokie udostępnianie kopii oryginalnych zbiorów, które są rozproszone w regionie i poza nim, ale również wspieranie działalności edukacyjnej i dydaktycznej.

Cieszymy się, że nasze zbiory i związane z nimi informacje mogą być udostępniane zarówno badaczom, jak i wszystkim zainteresowanym przeszłością regionu. Dziękujemy za możliwość przystąpienia do projektu i czekamy na efekty tej współpracy.