Fotorelacja z otwarcia wystawy „Orzeł Biały – nasza duma"

Otwarcie wystawy pokonkursowej „Orzeł Biały – nasza duma" /fotorelacja- 09.11.2018 r./.


Wystawa pokonkursowa prezentuje prace plastyczne dzieci ze szkół podstawowych, ponad podstawowych oraz placówek oświatowo - wychowawczych.
Edycja tego konkursu została zrealizowana przez biuro Pani Senator RP Doroty Czudowskiej przy współudziale dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.


Otwarcie wystawy pokonkursowej „Orzeł Biały – nasza duma

Otwarcie wystawy pokonkursowej „Orzeł Biały – nasza duma

Fot.Ewa Berdys

GALERIA FOTOGRAFII