Promocja książki „Kosmos miedziorytu”

15 stycznia w Muzeum Miedzi w Legnicy odbyła się promocja książki „Kosmos miedziorytu” autorstwa Stanisława Beresia i Przemysława Tyszkiewicza.

Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać oraz włączyć się w dialog pomiędzy historykiem literatury Stanisławem Beresiem i miedziorytnikiem Przemysławem Tyszkiewiczem. Autorzy opowiadali o źródłach pomysłu na książkę, o trudach jej pisania, ale także o inspiracjach i wzajemnych relacjach między odległymi i często wzajemnie nieprzekładalnymi światami literatury i grafiki.

Kosmos miedziorytu

Książka jest połączeniem albumu z grafikami i wywiadu rzeki przeprowadzonego przez prof. Stanisława Beresia z autorem grafik – wrocławskim artystą i profesorem ASP – Przemysławem Tyszkiewiczem.

Stanisław Bereś (ur. 1950); historyk lit., krytyk, eseista, poeta, tłumacz; profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Od 1996 redaktor "Telewizyjnych Wiadomości Literackich" (TVP 2, TV Polonia) oraz w latach 1997-98 magazynu kulturalnego "Latarnik" (TV Polonia); członek jury Nagrody Literackiej Nike (1996-2004), Nagrody Literackiej Europy Środkowej ANGELUS (od 2006) i komitetu redakcyjnego "Odry" (do 2003); współrealizator międzynarodowego pilotażowego programu nauczania multimedialnego. Opublikował 23 książki oraz ok. 360 tekstów naukowych, krytycznoliterackich i eseistycznych na łamach najważniejszych czasopism krajowych, emigracyjnych i zagranicznych.

Przemysław Tyszkiewicz (ur. 1964) studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1990 otrzymał dyplom z Projektowania Graficznego u prof. Jana Jaromira Aleksiuna i z Grafiki Artystycznej u prof. Haliny Pawlikowskiej. Od 1992 pracuje w ASP we Wrocławiu w Pracowni Grafiki Artystycznej prof. Haliny Pawlikowskiej jako asystent. Od 1997 roku na etacie adiunkta, a od 2003 na stanowisku profesora w Pracowni Grafiki Artystycznej. Od 2001 pełni funkcję prezesa Fundacji im. Eugeniusza Gepperta przy ASP we Wrocławiu. Najchętniej posługuje się miedziorytem, akwafortą i akwatintą. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m. in: Włochy, Belgia, Holandia, Dania, Japonia, Białoruś, Litwa, Ukraina, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Czechy i Polska. Jego prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą.


Promocja książki „Kosmos miedziorytu”

Promocja książki „Kosmos miedziorytu”

Promocja książki „Kosmos miedziorytu”