V Sympozjum Numizmatyczne

Pierwszy lipcowy weekend upłynął w Muzeum Miedzi pod znakiem numizmatyki. W dniach 4-5 lipca w barokowym gmachu Akademii Rycerskiej odbyło się V Sympozjum Numizmatyczne współorganizowane z Redakcją Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych wydawanych przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział we Wrocławiu.

Tematem przewodnim konferencji było mennictwo miejskie na Śląsku w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Zebranych na konferencji pracowników ośrodków akademickich, muzealników, kolekcjonerów i miłośników numizmatyki z całej Polski powitali redaktor naczelny Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych Pan Kazimierz Choroś oraz reprezentujący Muzeum Miedzi Marcin Makuch, kierownik Działu Górnictwa i Hutnictwa Miedzi. W ciągu dwóch dni uczestnicy konferencji mieli szansę wysłuchać ogółem czternastu referatów i prezentacji w ramach trzech sesji tematycznych: Mennictwo miejskie na Śląsku (4.07),  Piastowskie mennictwo księstw śląskich (4.07) oraz Medale i monety księstw śląskich w zbiorach muzealnych (5.07). Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu Wrocławskich Zapisków Numizmatycznych.

W ramach sympozjum uczestnicy zwiedzali również najcenniejsze zabytki Legnicy i najbliższych okolic, m.in. Mauzoleum Piastów przy kościele Św. Jana Chrzciciela, Zamek Piastowski oraz mający status bazyliki mniejszej kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom Sympozjum pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za obecność i zaangażowanie.


V Sympozjum Numizmatyczne

V Sympozjum Numizmatyczne

V Sympozjum Numizmatyczne