Wydarzenia towarzyszące wystawie Szlachta na Śląsku

Rycerze wolności, strażnicy praw. Szlachta na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych  
Muzeum Miedzi w Legnicy   23.05 – 11.11.2014

Wydarzenia towarzyszące wystawie

Spotkania ze szlachtą śląską – cykl  wykładów popularnonaukowych


31.05 (sobota) godz. 19.30   
prof. Jan Harasimowicz, Blask śląskiej szlachty

13.06 (piątek) godz. 16.00  
dr Maciej Kulisz, Pomniki nagrobne szlachty śląskiej

4.09 (czwartek) godz. 16.00         
prof. Marian Ptak, Życie polityczne szlachty śląskiej

12.09 (piątek) godz. 16.00  
dr hab. Romuald Łuczyński, Siedziby szlacheckie na terenie  dawnego księstwa legnickiego

19.09 (piątek) godz. 16.00            
dr hab. Jacek Witkowski, Przejawy etosu rycerskiego w sztuce Śląska
26.09

3.10 (piątek) godz. 16.00                                    
mgr Aurelia Zduńczyk, Obraz ołtarzowy z Nowego Kościoła jako malarskie świadectwo  szlacheckiego akcesu do obozu reformacji

10.10 (piątek) godz. 16.00  
dr Małgorzata Możdżyńska, Ubiór szlachty śląskiej na co dzień i od święta.

16.10 (czwartek) godz. 16.00           
dr Grzegorz Joachimiak, Między Legnicą a Wrocławiem. Związki Johanna Baptisty Neidhardta z Akademią Rycerską i lutnistą Philippem   
Franzem  Lesagem de Richée.
  Po wykładzie koncert lutniowy

24.10 (piątek) godz. 16.00
mgr Justyna Chodasewicz, Mecenat rycerskiej rodziny von Schaffgottsch

7.11 (piątek) godz. 16.00   
mgr Wojciech Gruk, Sekretna gra słów i obrazów. Emblematyka w kulturze szlacheckiej na  Śląsku

Koncerty muzyki dworskiej

16.10 (czwartek) godz. 17.00
W dobrym guście. Dworska i klasztorna muzyka lutniowa na Śląsku XVII i XVIII wiek w wykonaniu muzyków z Czech i Polski grających na instrumentach z epoki

8.11 (sobota) godz. 17.00
Koncert muzyki dawnej