55/55  WYSTAWA JUBILEUSZOWA

AKADEMIA RYCERSKA  14.12.2017 – 7.04.2018


Muzeum Miedzi w Legnicy w 2017 r. obchodzi pięćdziesiątą piątą rocznicę swego funkcjonowania. Na koniec roku zaplanowaliśmy zatem wystawę, która  ukazuje najciekawsze eksponaty pozyskane na przestrzeni tych lat. Każdy rok jest reprezentowany przez jeden zabytek lub zespół eksponatów. Stąd tytuł 55/55.

TWARZE, LICA, RYSY …

Portrety z kolekcji  Muzeum Miedzi w Legnicy 


GMACH GŁÓWNY  24.11. 2017 – 28.04.2018

W 1962 roku powołano do życia Muzeum w Legnicy. Obchodzimy więc w tym roku jubileusz 55 lecia. Postanowiliśmy „uczcić” go szeroką prezentacją własnych zbiorów. Jako temat tej wystawy wybraliśmy przedstawienie wizerunku twarzy człowieka.

WŁADYSŁAW DYBOWSKI (1892-1947). WYSTAWA BIOGRAFICZNA

GMACH GŁÓWNY   wrzesień – grudzień 2017


W 2017 r. obchodzimy w naszym mieście Rok Majora Władysława Dybowskiego, oficera Wojska Polskiego, działacza tajnego związku Organizacji Polskiej oraz wiceprezydenta Legnicy. Za swoją działalność konspiracyjną 70 lat temu został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano.

ROZSTRZELANE MIASTA. POZNAŃ – BUDAPESZT 1956

AKADEMIA RYCERSKA  - 05.10.-31.12.2017


Wystawa „Rozstrzelane Miasta. Poznań – Budapeszt 1956" przygotowana została przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej wespół z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie i Instytutem Historii Rewolucji Węgierskiej 1956 r.

KATEDRA ORMIAŃSKA WE LWOWIE I JEJ TWÓRCY

AKADEMIA RYCERSKA  - 8.06. - 30.09. 2017


Od    średniowiecza  zamieszkiwali  we    Lwowie  ludzie  wielu  narodowości  i  wyznań.  Wśród  nich  była  duża  grupa  ormiańskich  kupców  z  Krymu.  Po  przyłączeniu  Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego władca ten zatwierdził   odrębność   religijną,   samorządową  i  sądowniczą  Ormian  lwowskich.  Zezwolił  także  na  powołanie biskupstwa ormiańskiego i budowę katedry.