KATEDRA ORMIAŃSKA WE LWOWIE I JEJ TWÓRCY

AKADEMIA RYCERSKA  - 8.06. - 30.09. 2017


Od    średniowiecza  zamieszkiwali  we    Lwowie  ludzie  wielu  narodowości  i  wyznań.  Wśród  nich  była  duża  grupa  ormiańskich  kupców  z  Krymu.  Po  przyłączeniu  Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego władca ten zatwierdził   odrębność   religijną,   samorządową  i  sądowniczą  Ormian  lwowskich.  Zezwolił  także  na  powołanie biskupstwa ormiańskiego i budowę katedry.

Wierni  tego  Kościoła    rozpoczęli  wznoszenie  bazyliki    pw.  Wniebowzięcia  NMP.  Założona  była  na  planie  krzyża   greckiego.   Z   powodu   powiększającego   się   grona wiernych dobudowano w XVII wieku od zachodu  dwa  przęsła  i  powstała  budowla  na  planie  krzyża  łacińskiego,  gdzie  prezbiterium  tworzyła  najstarsza  część bazyliki. W 1630 r. ormiański arcybiskup Mikołaj Torosowicz (1627-1681) przystąpił do unii z Rzymem,  dając początek dziejom Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego we Lwowie.

W  okresie  międzywojennym  arcybiskup    Józef  Teofil  Teodorowicz   (1864-1938)   postanowił   rozbudować   bazylikę  i  poddać  ją  renowacji.  Projekt  przebudowy  przygotował  znakomity  architekt  Franciszek  Mączyński,  projekty  mozaik  w  prezbiterium  wykonał  Józef  Mehoffer,  ściany  nawy  ozdobił  wielkoformatowymi  obrazami  Jan  Henryk  Rozen.  On  także  był  projektantem  witraży.  Prace  trwały  do  1939  r.  i  nie  zostały  zakończone. W 1945 r. władze sowieckie zlikwidowały lwowską  archidiecezję  ormiańską,  w  1950  r.  katedrę  zamknięto i zamieniono na magazyn muzealny. Prace nad ratowaniem naszego dziedzictwa kulturowego polscy konserwatorzy podjęli w 2008 r.  i wykonali renowację   oraz   rekonstrukcje   dawnego   wystroju   katedry.

Wystawa została  przygotowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w  Krakowie i przedstawia efekty prac  konserwatorskich  a  także  historię  lwowskich  Ormian i ich świątyni.


Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy

Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy

Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy

Fot.Dariusz Berdys


W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie Muzeum Miedzi zaprasza na:

  • Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Stopki pt. "Ormianie w Polsce - ponad 600 lat historii" - 28 czerwca (środa), o godz. 16.00
  • Projekcję filmu dokumentalnego Artura Jaworskiego pt. "Katedra ormiańska we Lwowie" - 12 lipca (środa) o godz. 14.00
  • Wykład prof. Rościsława Żerelika pt. "Najazd mongolski na Armenię w świetle kronik ormiańskich z XIII w." - 8 września (piątek) o godz. 16.00


Wstęp na wszystkie powyższe wydarzenia jest wolny.


Otwarcie wystawy - 08.06.2017 r.