TWARZE, LICA, RYSY …

Portrety z kolekcji  Muzeum Miedzi w Legnicy 


GMACH GŁÓWNY  24.11. 2017 – 28.04.2018

W 1962 roku powołano do życia Muzeum w Legnicy. Obchodzimy więc w tym roku jubileusz 55 lecia. Postanowiliśmy „uczcić” go szeroką prezentacją własnych zbiorów. Jako temat tej wystawy wybraliśmy przedstawienie wizerunku twarzy człowieka.

Z muzealnych kolekcji wytypowaliśmy ponad 150 obiektów z przedstawieniami portretowymi. Możemy zobaczyć jak przez wieki, style i mody zmieniały się one w dziełach malarskich, rzeźbiarskich, graficznych, na monetach i medalach.

Portrety malarskie ukazują modela w pozie reprezentacyjnej, czasem zaskakują intymnością przekazu lub niemal odrealnionym wizerunkiem, czy wręcz syntetycznym ujęciem. Współcześni artyści pozwalają sobie na bardziej umowne potraktowanie tematu  portretu. W dawnym medalierstwie i mennictwie wierność rysów twarzy była bardzo ważna. Podobizna panującego na monetach  gwarantowała prawdziwość środka płatniczego i jego siłę nabywczą.

Na szczególną uwagę zasługują obrazy legnickich malarzy: Theodora Blätterbauera, Waltera Bayera, Bronisława Chyły, Jana Henryka Bacy  oraz dwie znakomite, choć różne w swym wyrazie  rzeźby Zbigniewa Frączkiewicza. Przedstawiające one ważne dla życia kulturalnego Legnicy postacie Tadeusza Gumińskiego i Henryka Karlińskiego. Wystawione plakiety i medale prezentują wizerunki znakomitych Polaków. Osobną grupę stanowią autoportrety, ukazujemy je główne poprzez prace graficzne m.in. Krzysztofa Skórzewskiego i Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Kryptoportrety i portrety symboliczne  spotkamy w głównie w przedstawieniach rodzajowych i religijnych.